Home

Mandlig omskæring

Mandlig omskæring - Wikipedia's Manlig omskärelse as

Mandlig omskæring er betegnelsen på kirurgisk fjernelse af hele eller dele af forhuden på penissen .Indgrebet gennemføres af medicinske, æstetiske eller religiøse og kulturelle årsager. Den er også kendt og findes også dokumenteret blandt Australiens indfødte befolknings aboriginere , [2 ] som også udførte et mere afstumpende indgreb, kaldt underskæring, på drengene For den katolske kirke vil et forbud mod mandlig omskæring hos jøder være et angreb på den første pagt mellem Gud og menneske

Mand omskæring - en operation,kendt siden oldtiden. Tidligere producerede kun af religiøse grunde. Nu, i tillæg til spørgsmål om tro, er det bruges til at behandle visse medfødte og erhvervede abnormiteter. Hvorfor mandlig omskæring. Oprindeligt omskæring var en religiøsbetyder Mand omskæring. Omskæring - medicinsk rådgivning bemærkninger og anbefalinger. Har jeg brug for en mandlig omskæring kirurgi fra et medicinsk synspunkt

Situationen er meget anderledes i Europa, hvor mandlig omskæring generelt betragtes som et religiøst mindretals praksis, der næsten er ukendt udenfor jødiske og muslimske samfund. De er også optaget af at påpege fejlene i studier, der påstår, at omskæring tilbyder hygiejniske fordele og beskytter mod kønssygdomme Debatten om mandlig omskæring. Hvis du har et spørgsmål eller en mening. Der er mange meninger - både etisk og videnskabeligt - om frivillig mandlig omskæring, hvilket vi fuldt ud anerkender. Vi hos UNICEF Danmark lytter så absolut til alle input, som vi videregiver til eksperter, der arbejder med området Omskæring udføres oftest, mens drengen er spæd, barn eller i puberteten, men kan også udføres på voksne, typisk i forbindelse med omvendelse til en religion, som kræver omskæring. Mandlig omskæring benyttes i mange kulturer som religiøst ritual, men udføres også blandt befolkningsgrupper i Vesten, som ikke tilhører en religion, der kræver eller har tradition for omskæring

Mandlig omskæring betyder, at forhuden fra penis bliver fjernet. Det er altså en mindre operation, hvor man skærer forhuden væk. Forhuden er den hud, der beskytter hovedet på penis. I Danmark er det læger, der har ansvaret for omskæringer. Lægen skal være til stede, når en dreng omskæres Dengang mente den amerikanske lægestand seriøst, at mandlig omskæring var et middel til at skille rene fra urene. Forstået således, at de mange indvandrere fra især det sydlige og østlige Europa, der i starten af det 20. århundrede ankom til USA, blev betragtet som sygdomsbefængte og i bredeste forstand urene

På vegne af Nye Borgerlige meddeler Pernille Vermund, at partiet støtter et forbud mod mandlig omskæring af drenge under 18. Ikke alle partimedlemmer er enige, heriblandt mig. Jeg tror ikke, at Vermund har gennemtænkt følgerne. Omskæring er den kirurgiske fjernelse af huden, som dækker glansen på penis. Omskæring er den mest udbredte kirurgiske indgreb hos nyfødte drengebørn i verden. Der kan være mange årsager til, at nogle vælger at lade sig omskære. Hos nogle familier er omskæring et religiøst ritual eller blot en familietradition Omskæring af drengebørn (fjernelse af forhuden på penis) er den ældst kendte form for kirurgi. Ægypterne, der sandsynligvis overtog denne skik fra afrikanske stammer, praktiserede omskæring så tidligt som i 4000 f.Kr., og omkring 2400 f.Kr. var det en meget udbredt skik i landet Omskæring af børn og unge skaber jævnligt debat i medierne. Drengeomskæring er hovedsageligt en religiøs skik, som er udbredt blandt både jøder, kristne og muslimer. Omskæring af piger er derimod primært en kulturel tradition

Omskæring af de to køn har forskellig betydning fra kultur til kultur. Indgrebet markerer ofte et religiøst tilhørsforhold og forstærker kønsidentiteten. Mandlig omskæring er en religiøs skik for både jøder og muslimer, ifølge GT indstiftet af Abraham, arab. Ibrahim Imidlertid viser undersøgelser fra Europa, at mandlig omskæring ingen effekt har på mænd, der har sex med mænd (MSM), der er den primære bærer af smitten i vores del af verden. Her i Europa er HIV-smitten slet ikke så udbredt som i det sydlige Afrika, hvor man kan finde prævalenser på op til 25-50% og taler om en generaliseret epidemi Omskæring er en beslutning, der bedst overlades til forældre eller til barnet selv, når han er ældre. Læger kan hjælpe forældre bedre med at forstå fordelene og risici. På trods af rygter om modsat har omskæring ingen virkning på en mands frugtbarhed, og der er blandede resultater fra de få undersøgelser om, hvordan omskæring påvirker seksuel nydelse

Morten Frisch mener, at omskårne mænd lider af psykisk

Drenge omskæring i Islam Islam og mandlig omskæring . Muslimer er stadig den største religiøse gruppe at omskære drenge. I Islam omskæring er også kendt som Tahara, hvilket betyder oprensning. Omskæring er ikke nævnt i Koranen, men det er fremhævet i Sunnah (Profeten Muhammads indspillede ord og handlinger) Indtil for nyligt er mandlig omskæring kun blevet udfordret, når det er udført af ikke-lægeligt personale under uhygiejniske omstændigheder uden smertelindring. Men en analyse ud fra barnets rettigheder peger i retning af, at ikke-konsensuel, ikke-terapeutisk omskærin g a Omskæring som overgangsritual. Masaierne har tradition for at bruge omskæring af piger i alderen 10-14 som et overgangsritual, der markerer, at hun nu er at betragte som en gifteklar kvinde. Ifølge masaiernes overbevisning er man kun en rigtig kvinde, hvis man er omskåret, og ingen mand vil giftes med en kvinde, der ikke har været under.

Forbud mod omskæring ville være overgreb i katolsk optik

Mandlig Omskæring er opdelt i fire typer: Type I - Fjernelse af alt præpuce ud over kirtlerne (Dette inkluderer fjernelse af spidsen af forhuden) Type II - Fjernelse af alt præpuce (Fjernelse af forhuden i penisens hoved) Type III - Fjernelse af hele huden (herunder skrotum Her tales der om en religiøs urenhed der igen må siges at føre kvindelig omskæring ind i en religiøs begrebsverden, bundet i religiøse forestillinger --morij 7. marts 2009 kl. 16.25 (CET) Jeg tror overgangsritualerne (fortrins) bruger mandlig omskæring. Det kan være artiklen trænger til at få sproget pudset af i hjørnerne

Mand omskæring, andrologi (mænds sygdom), omskæring

 1. Kan omskæring af piger og drenge sidestilles? I Danmark og hele den vestlige verden er der forbud mod omskæring af piger. Flere tilhængere af et forbud mod omskæring af drenge sammenligner derfor mandlig og kvindelig omskæring, og peger på, at det manglende forbud mod drengeomskæring er et ligestillingsspørgsmål
 2. Desuden er mandlig omskæring anbefalet af Den amerikanske forening af børnelæger. Talrige WHO-undersøgelser har vist en lavere forekomst af HIV, HPV og andre kønssygdomme i områder, hvor mænd er omskåret. Jeg argumenterer hverken for eller imod omskæring af mænd
 3. Selskabets første formand var islamkritikeren Lars Hedegaard, som siden blev afløst af debattøren Katrine Winkel Holm. Morten Frischs kritiske, rent lægefaglige vurdering af mandlig omskæring blev i Trykkefrihedsselskabets hænder føjet til rækken af miskrediteringer af islam. Imidlertid havde man ikke taget misteltenen i ed
 4. Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

For nogle familier er omskæring et religiøst ritual. Operationen kan også være en familietradition eller en forebyggende medicinsk foranstaltning. Men for nogle mennesker forekommer det unødvendigt eller desfigurerende. Så hvad er det, og hvorfor gør mange omskæring Mandlig omskæring indebærer smerter og risiko for komplikationer, ligesom indgrebet ikke kan gøres om. Derfor bør det være et informeret, personligt valg, om indgrebet skal foretages, understreger Lægeforeningen

Ifølge overlæge ved Statens Serum Institut Morten Frisch kan mandlig omskæring føre til blødninger og infektioner. Barnet kan risikere at dø, hvis det går galt. Det nye i undersøgelsen var, at den satte tal på omfanget af problemet (2-5 pct. af de omskårede får ifølge undersøgelsen problemer), og havde regnet følgerne for den voksne mands seksualitet med Mandlig omskæring er påbudt inden for jødedommen og meget udbredt inden inden for islam. I Mellemøsten og Afrika er omskæring meget almindelig - også blandt ikke-jøder og ikke-muslimer. Og i USA bliver over halvdelen af alle drengebørn omskåret som følge af hygiejniske og sundhedsmæssige argumenter Omskæring (eller omskærelse) består i bortskæring af forhuden af glans penis, forhuden af klitoris eller klitoris/indre skamlæber. Omskæring kan være sundhedsmæssigt, kulturelt eller religiøst motiveret (f.eks. jødedom, islam eller stammekulturer). Baggrund og udbredelse Mandlig omskæring Omskæring af drenge nævnes blandt andet i de store hadith-samlinger (gamle overleveringer af menneskers ord) fra 800-tallet e.Kr., som mange muslimer mener er troværdige. Ved mandlig omskæring skæres strengen over ved glansen og forhuden fjernes

En ny undersøgelse fra forskere i USA viste, at mandlig omskæring reducerer risikoen for genital herpes og humant papillomavirus (HPV) infektion, men ikke syfilis. Undersøgelsen, som offentliggøres i 26. marts udgaven af New England Journal of Medicine, NEJM, Var forskers arbejde på Rakai Health Sciences Program i Uganda og forskere ved Johns Hopkins University Bloomberg. Et forbud mod omskæring bliver i praksis en antijødisk lov, der vil medføre, at Danmark bliver jødefrit - for nu at henvise til bestræbelser fra 1930'erne og 1940'erne. Forstå mig ret: Jeg bryder mig aldeles ikke om skikken. Da mit barnebarn skulle omskæres, forlod jeg rummet for at være sammen med min ekshustru

 1. På denne side: Den vestlige kulturs syn på kroppen Modstand mod omskæring op gennem historien Intaktivisme Intaktivisme i Europa Rituel drengeomskæring praktiseres i det moderne Europa primært af muslimer og jøder. I religiøs sammenhæng forklares mandlig omskæring som en påkrævet praksis blandt muslimer og jøder. Rent historisk menes skikken at have været udbredt blandt semitisk
 2. Mandlig omskæring er en religiøs skik for både jøder og muslimer, ifølge Det Gamle Testamente indstiftet af Abraham, på arabisk Ibrahim. Jøder omskærer drenge på deres ottende levedag (brit milah), mens alderen for muslimske drenge varierer fra spædbarnsalderen til puberteten
 3. Mandlig omskæring er påkrævet inden for jødedommen og stort set universel inden for is-lam, omend den her ikke er foreskrevet. Dansk Pædiatrisk Selskab ved professor i pædiatri, overlæge, dr. med. Søren Rittig (specialist i nyresygdomme hos børn) har ved et møde med Sundhedsstyrelsen un
 4. Jeg har læst lidt om mandlig omskæring, og som jeg ser det er der hverken de store fordele eller ulemper ved det. Den sexuelle følsomhed nedsættes lidt, men det betyder så til gengæld, at et samleje kan vare i lidt længere tid
 5. Mandlig omskæring er et religiøst bud i jødedommen, forventet i islam, og sædvanligvis i nogle orientalsk-ortodokse og andre kristne kirker i Afrika. På den anden side er det fordømt som i modsætning til kristen praksis for hedningekristne af apostlen Paulus og nogle kirkeråd

Omskæring i dag, omskæring i går, omskæring i morgen? • PO

 1. delige betegnelse for begrebet. I Den Danske Ordbog (bd. 4, 2005) lyder den nuværende artikel om kvindelig omskæring 'fjerne en piges klitoris, undertiden også de små skamlæber'
 2. delig fortolkning af FN's Konvention om Barnets Rettigheder (se kilder), FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder (se kilder) og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (se kilder) er, at de ikke direkte forbyder mandlig omskæring
 3. Indtil for nyligt er mandlig omskæring kun blevet udfordret, når det er udført af ikke-lægeligt personale under uhygiejniske omstændigheder uden smertelindring. Men en analyse ud fra barnets rettigheder peger i retning af, at ikke-konsensuel, ikke-terapeutisk omskæring af drenge..
 4. Borger Fagperson Omskæring af kvinder. 25.07.2019. Basisoplysninger Definition. Rituel omskæring (Female Genital Mutilation, Female Genital Cutting) omfatter ifølge WHO alle indgreb, der uden medicinsk indikation forandrer eller beskadiger kvindens ydre kønsorganer - principielt også piercing; Omskæring af piger er strafbart i Danmark efter straffelovens § 245a (strafferamme op til 6.
 5. Mandlig omskæring Hadith ibn abbas:Wakia fortalte, at Ibn Abbas sagde, at den, som har forhud, hans bøn accepteres ikke, og det han slagter, bør ikke spises. Kvindelig omskæring Ved en piges omskæring, skæres eneten klitoris bort eller både klitoris og skamlæberne
 6. Da der er god evidens for, at mandlig omskæring reducerer risikoen for HIV, har PEPFAR og den amerikanske regering støttet omskæringsprogrammer i 14 afrikanske lande som del af et større HIV-forebyggelsesprogram

Mandlig omskæring ses som et ydre kendetegn på, at manden er muslim. Kvindelig omskæring foreskrives imidlertid overhovedet ikke i nogle religiøse skrifter. Den kvindelige omskæring er altså ikke af muslimsk oprindelse. Skikken fandtes sandsynligvis på den arabiske halvø og i Afrika, inden islam holdt sit indtog Ja, overskiften siger vel det hele. I San Fransisco lægges der i disse dage op til, at et forbud mod omskæring af drenge bliver lagt ud til folkeafstemning, hvilket har medført en hel del debat om religionsfrihed og beskyttelse af individet etc. Men i både USA og Danmark er omskæring af piger for..

Spørgsmål og svar om HIV-forebyggelse og mandlig omskæring

omskæring - Religion

Flere forsøg og undersøgelser er blevet udført for at undersøge virkningen af mandlig omskæring på seksuel tilfredshed med kvinder. I en forsøg rapporterede kun 2,9% af kvinderne, at de havde mindre seksuel tilfredshed med en uomskåret partner, mens 39,8% af kvinderne bemærkede, at de nød større seksuel tilfredshed, efter at deres partner var blevet omskåret En af anbefalingerne omfatter, at frivillig mandlig omskæring kan nedsætte risikoen for, at en mand bliver smittet - og dermed bærer smitten videre. UNICEFs rolle, når det gælder indsatsen for mandlig omskæring, er på baggrund af anbefalingerne fra UNAIDS og WHO at rådgive en række regeringer i de dele af verden, som stadig har store udfordringer med AIDS Et forbud mod omskæring bliver i praksis en antijødisk lov, der vil medføre, at Danmark bliver jødefrit - for nu at henvise til bestræbelser fra 1930érne og 1940érne. Forstå mig ret: Jeg bryder mig aldeles ikke om skikken. Da mit barnebarn skulle omskæres, forlod jeg rummet for at være sammen med min ekshustru

Hvad er omskæring, og hvordan er det opstået? - seism

 1. alo se ritieni che sia così.
 2. Mandlig omskæring indebærer smerter og risiko for komplikationer, ligesom indgrebet ikke kan gøres om. Derfor bør det være et informeret, personligt valg, om indgrebet skal foretages, mener Lægeforeningen
 3. dre sårbare for hiv-infektion gennem heteroseksuel samleje end ikke-omskårne mænd, fremkalder praksis ofte hård kritik fra dem, der enten afviger omskæring.
 4. Contextual translation of kvindelig omskæring from Danish into German. Examples translated by humans: weiblich, stillzeit, bevÖlkerung, zirkumzision, beschneidung
 5. Mandlig omskæringssmerte, kirurgisk pleje, fordele, fordele og ulemper - 2020 none: Fakta om omskærelse; Hvad er behandlingen mod omskæring efter proceduren? Hvornår skal der søges lægehjælp efter omskæring; Hvad er den medicinske behandling for omskæring? Selvpleje derhjemme for omskæring; Opfølgning til omskærels

Hvis omskæring ikke allerede var en tradition i USA, ville

Mandlig omskæring er fjernelse af forhuden fra den menneskelige penis.I den mest almindelige procedure åbnes forhuden, vedhæftninger fjernes, og forhuden skilles fra glans.Derefter kan en omskærmningsanordning placeres, og derefter forhindres forhuden. Aktuel eller lokalt injiceret anæstesi bruges undertiden til at reducere smerter og fysiologisk stress Samtidig går omskæring af drengebørn ofte galt. I 2016 modtog Den Danske Lægeforenings etiske udvalg et brev fra 417 læger, der vil forbyde omskæring. Til Politiken oplyste en af initiativtagerne til brevet, læge Morten Staberg, at det blot havde taget ham tre dage at finde 50 læger, der har set skader som følge af omskæring Denne tilstand vil oftest kræve en omskæring, hvor den synligt forandrede hud fjernes. Er forhudsforsnævring arveligt ? Man har ikke undersøgt arvegangen ved forhudsforsnævring, men den fader, der selv har haft problemet, vil være meget mere opmærksom på, om hans sønner har det samme besvær Mandlig omskæring er en kontroversiel procedure, med lidenskabelige stemmer på både pro- og anti-siderne af debatten. Nu er ny forskning offentliggjort i Mayo Clinic Proceedings Styrker det omskæringsargument, der hævder, at omskærelsens fordele langt opvejer risici. Jeg ser spædbarnsmænd omskæring som beslægtet med barndomsvaccination, leder forsker Brian Morris - professor. Vi skylder ikke andre grupper, der anvender omskæring, noget; det er noget, vi skylder jøderne, skyld er altid historisk

omskæring Arkiv 24NY

 1. dst forkrøbende operation, hvor kun kødets kød fjernes. Denne procedure betragtes som en analog af mandlig omskæring; Det fører dog altid til alvorlig skade og / eller amputation af klitoris.. Omskæring hos kvinder udføres normalt af mennesker, der ikke har medicinsk uddannelse, og som regel uden bedøvelse og ved brug.
 2. De sygdomme, som behandles med medicinsk indikeret omskæring, er velkendte kausale årsager til seksuelle problemer, og af den grund blev den omtalte publikation i et systematisk litteraturstudie publiceret i Danish Medical Journal (2016) vurderet til at have begrænset videnskabelig relevans i forhold til belysning af sammenhængen mellem ikke-medicinsk mandlig omskæring og seksuelle.
 3. Mandlig omskæring er derimod ikke påvist at have samme negative konsekvenser for barnet. I USA får mere end halvdelen af alle drengebørn - også ikke-jødiske forældre - foretaget indgrebet, der af en række sundhedsprofessionelle ligefrem anbefales
 4. Omskæring i en nyfødt baby er mulig, men kræver mere komplekse procedurer. Kom nu, overvej følgende forklaring, før mor tager beslutningen. I betragtning af fordele og risici ved omskæring af en mandlig baby.
 5. Mandlig omskæring forbydes rigtigt nok ikke af religiøse grunde. Især nok fordi jøderne har deres omskærelse meget kær og alt der kan tolkes som antisemitisme er av av stadigvæk Heller ikke den mandlige omskæring kan man dog endeligt påvise forringet sexualfunktion af

Video: OMSKÆRING - Fordele og ulemper ved omskæring

Nåhja, det er på nettet, så må det jo være sandt... Det fantastiske ved Internettet er at hvis bare man kan finde kilder, der underbygger ens påstande, så må det jo være sandt... alt det der med at tjekke kilders troværdighed, det må være noget for . Request PDF | On Mar 17, 2008, D. Meyrowitsch and others published Forebygges hiv/aids ved mandlig omskæring? Dansk selskab for tropemedicin og international sundhed | Find, read and cite all the. Og at der i en ny lov om mandlig rituel omskæring også omfattes dobbelt strafbarhed for kønslemlæstende kirurgi udført uden for Danmark, som der er for kvindelig omskæring.Samt at der tilgives en undtagelse for mænd over 18 år, sikrende deres ret til kropslig autonomi og religionsfrihed Det er stadig Lægeforeningens politik, at mandlig omskæring bør være at et personligt valg, som kun bør foretages, når patienten er myndig. Derimod har Lægeforeningen endnu ikke taget stilling til et egentlig forbud mod omskæring af nyfødte drengebørn. Det blev resultatet, efter at Lægeforeningens E.. Risici for mandlig omskæring; Omskæring af mænd er kirurgisk fjernelse af forhuden. Forhuden er rulle med hud, der dækker enden af penis. Hvorfor omskæring udføres hos drenge. Omskæring hos drenge kan udføres for

definition En meget gammel kirurgisk praksis, omskæring indebærer total fjernelse af forhuden: Følgelig forbliver den terminale del af penis (glans) helt afdækket. Nogle kilder skelner mellem to former for omskæring, baseret på total eller delvis fjernelse af forhuden (således at glansen delvist udsættes). I vir Artiklen omhandler mandlig omskæring generelt og foregiver ikke kun at se på omskæring af drenge, derfor inkluderes 38 studier, hvoraf de fem, der eksisterer om omskæring af drenge, inkluderes. Det fremgår tydeligt af artiklen, hvor mange studier der omhandler omskæring af drenge, unge mænd og voksne

Omskæring af drengebørn - Islam - tro og livsforståels

mandlig omskæring i enhver alder; kirurgisk korrektion af penile krumning; genoprettelse af mandlig frugtbarhed efter skader, rygmarvsskader, kræftsygdomme; mikrokirurgisk aspiration af sædceller. Information Når det er sagt, så er der en stor forskel i, hvor omfattende senfølgerne er efter kvindelig og mandlig omskæring. Det er rigtig godt, man er ved at få øjnene op for, at mandlig omskæring også har følger for ofret, men der er heldigvis færre, der bliver direkte invalideret af det, end der er ved kvindelig omskæring Mandlig omskæring indebærer at fjerne et stykke af hud, et organ til at gøre, når det kommer til kvinder. Derfor er det vigtigt at skelne mellem disse to begreber. En af grundene til, at kvinder lider omskæring er ved at indføre et bryllup skal være i stand til at fastslå, at kvinden er garanteret uskyld Mandlig omskæring: Den anvendes ikke som profylakse mod chlamydia, syfilis og gonoré. Kontrasterende afhandlinger til forebyggelse af papillomvirus ved omskæring; Komplikationer af omskæring: Efterkøbskomplikationer: De varierer alt efter læge, klinik, patient, alder og type instrument, der bruges til at udelukke forhuden

Mandlig omskæring resulterer ikke i oplevet forringelse af mandlig seksualfunktion. Religiøsitet kaldes 'forældet', 'middelalderligt' eller 'oldnordisk', Gud omtales ofte som 'Himmelnissen' eller 'en gammel mand med skæg', og selve ritualet betegnes som 'modbydeligt', 'bestialsk', 'brutalt', 'grusomt', osv Der er også mindre HPV (og dermed kønsvorter, livmoderhalskræft og peniskræft) i befolkninger (som den amerikanske), hvor man praktiserer mandlig omskæring. Der ER mere hygiejnisk. Færdig. Punktum. Jeg troede hygiejne var et mere hygiejnisk ord for renlighed, men jeg kan se at det også bruges i en mere medicinsk forstand Omskæring foretaget i Danmark kan således allerede i dag straffes efter straffelovens bestemmelser om legemsbeskadigelse. Nogle af de former for omskæring, der forekommer, har en sådan karakter, at muligheden for strafforhøjelse efter § 245, stk. 2, typisk vil komme på tale

Omskærelse er et emne, der bringer mange beslutninger op. Mens du måske ved lige fra starten, hvad din mening om mandlig omskæring er, kan andre have spørgsmål om, hvorvidt omskæring er rigtig for deres familie. Spædbørns omskæring er en helt personlig beslutning I Ordbog over det danske Sprog drejer artiklen sig udelukkende om mandlig omskæring (bd. 15, 1934). Også i vore dage er dette den mest almindelige betegnelse for begrebet. I Den Danske Ordbog lyder den nuværende artikel om kvindelig omskæring 'fjerne en piges klitoris, undertiden også de små skamlæber'

Omskæring faktalin

Frihed til at debattere religiøs praksis | lfstiftSUU, AlmSober minoritetsforskningMænd, der hader omskæring af kvinder - 360° – Verden i

Mandlige omskårne partnere hjælper også med at beskytte deres kvindelige partneres sundhed, da mandlig omskæring reducerer risikoen for hende at erhverve HPV, hvilket kan føre til livmoderhalskræft, såvel som bakteriel vaginose, trichomoniasis og genital sårdannelse Det hørte jeg også SF's ordfører nævne. Jeg synes, det er vigtigt i den diskussion at fremhæve, at de to indgreb, mandlig og kvindelig omskæring, sundhedsfagligt ikke kan sammenlignes direkte, og derfor er der også god grund til, at man i lovgivningen sondrer mellem omskæring af kvinder og mænd Denne artikel vil tale om proceduren og traditionen for kvindelig omskæring: hvad det er og hvorfor det er gjort. terminologi. Indtil 1980'erne var denne praksis bredt kendt i afrikanske lande som kvindelig omskæring, hvilket indebærer ækvivalens med mandlig omskæring

 • Sjove toiletskilte.
 • Buon lavoro amore gif.
 • Calcutta città della gioia.
 • The cat.
 • Winamp italiano.
 • Taraxacum albidum.
 • 365 giorni di noi lettera.
 • State of new york.
 • Deichmann stivaletti.
 • Tattoo conchiglia stilizzato.
 • Logo per negozio parrucchiere.
 • Documentario elicotteri.
 • Calorie mcdo wrap.
 • Cala d or cala sa nau.
 • Noticias de venezuela en vivo.
 • Spiagge phuket.
 • Croydon è pericolosa.
 • Cartasi numero verde per estratto conto.
 • Playstation network test.
 • Fasi incendio.
 • Capelli rosso ciliegia.
 • Come si comporta un uomo sposato innamorato di un altra.
 • Lamina della foglia.
 • Rustico sinonimo.
 • Crescere 94.
 • Facial expression drawing.
 • Brasov altitudine.
 • Unitn it libera circolazione.
 • Callu de crabettu vendita.
 • Messi ronaldo gol.
 • Elevage du cedre enchanté avis.
 • Classifica gangster.
 • Apertura santo sepolcro.
 • Carta pokemon mega greninja.
 • Pantaloni uomo zalando.
 • Diabete mellito wikipedia.
 • Presidente belgio 2017.
 • Perseveranza wikipedia.
 • Pino giapponese bonsai.
 • Armani hotel dubai ristorante.
 • Bingo online aams.